Podporujeme

Femmes Chefs d‘Entreprises Mondiales

Celosvětová organizace FCEM, která byla založena v roce 1945 na konci 2. světové války ve Francii paní Yvonne Edmond Foinant (FCEM uděluje ocenění Yvonne Edmond Foinant), sdružuje podnikatelky a manažerky z celého světa - z 5 různých kontinentů, 120 zemí, s 5 miliony členek. Předsedkyní FCEM je v současné době paní Laura Frati Gucii. Na celosvětové zasedání do Prahy přijedou významné ženy podnikatelky a manažerky, majitelky firem více než 30 různých zemí včetně paní Gucci. Českomoravské asociaci podnikatelek a manažerek (ČMAPM) se dostalo prestiže tuto akci zorganizovat v dubnu 2016 v Praze.

Pink Crocodile 

Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením PINK CROCODILE SCHOOL, o.p.s. vzdělává žáky s kombinovaným postižením - těžkým postižením smyslů v kombinaci s mentálním, fyzickým či zdravotním postižením. Pink Crocodile School pomáhá těmto dětem překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů. Dětem a jejich rodinám škola poskytuje intenzivní denní speciální vzdělávací program s důrazem na rozvoj všech schopností a různých forem komunikace.