SPOLEČNOST

Společnost Pure Ventures je českou společností, která poskytuje komplexní poradenství a podporu v oblasti investic, připravuje nové investiční záměry pro rozvoj společností a projektů. Specializuje se na úspěšné získávání dotací, vyhledávání investičních zdrojů včetně tvorby vlastních investičních fondů.

Pure Ventures disponuje potřebnými znalostmi procesů směřujících k získání a bezproblémovému čerpání evropských dotací, fondů přeshraniční spolupráce, dotací ze strukturálních fondů, technologických grantů či národních grantů.

Aplikuje efektivní procesní metody včetně kompletní realizace dotačních projektů a veřejných zakázek. Pure Ventures má rozsáhlé zkušenosti z jednání s příslušnými českými a evropskými institucemi a orgány veřejné správy.

Pure Ventures staví na tom, že čtyři hlavní produktové proudy společnosti se navzájem prolínají a doplňují, aby vytvořily silný celek. Spolupracuje s významnými partnery, akademickými institucemi, investičními partnery, a obchodními partnery, kteří jsou připraveni tvořit či financovat zajímavé projekty v České republice.