Transfer pricing

Převodní ceny (Transfer pricing)

Nabízíme poradenství a přípravu pro realizaci Převodní ceny (Transfer pricing), které se uplatňují vždy, když se na transakcích podílí více subjektů v rámci jedné skupiny. Mnoho lidí se domnívá, že se jich podobné možnosti Převodu cen netýkají, ale opak je pravdou. Transfer pricing lze uplatnit u českých i nadnárodních společností, stejně tak u malých a středních podniků.

Mnoho českých subjektů využívá principů spolupráce s jinými subjekty v rámci lokální nebo nadnárodní skupiny, což si často neuvědomují. Důležité je dbát na dodržování principu ceny obvyklé u transakcí mezi spřízněnými společnostmi. Společnost musí vypracovat dokumentaci skupinových transakcí.

Příprava a plánování

  • Vypracujeme návrh a dlouhodobý plán pro aplikaci Převodní ceny.
  • Pomůžeme vám nastavit interní obchodní modely a transakce, aby byly v souladu s legislativním výkladem a vašimi ekonomickými záměry.
  • Zpracujeme dokument a žádost o nezávazné posouzení českými správci daně.

Vypracování dokumentace a servis

  • Připravíme kompletní dokumentaci tvorby převodních cen.
  • Zpracujeme srovnávací studie, doporučíme zkušenosti klientů z praxe.
  • Budeme vám asistovat při jednáních a argumentaci s daňovými úřady.
  • Podpoříme vás vypracováním odpovídající argumentace.

Dokumentaci tvorby převodních cen připravujeme a ověřujeme tak, aby byla v souladu s českou daňovou správou a mezinárodními směrnicemi včetně doporučení EU JTPF (Joint Transfer Pricing Forum).

Na Převodní ceny má vliv iniciativa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) a zpracování jejího plánu BEPS (base erosion and profit shifting) tj. eroze daňového základu a přesouvání zisků korporací.