Průmysl 4.0

Vnímáme, že v kontextu českého a evropského průmyslu jsou dotace natolik silným faktorem, že finanční stopa dotace rezonuje i v sekundárních efektech, které mají významný vliv na obchodní strategii průmyslových firem nebo nastupující trend digitalizace, automatizace dle konceptu a strategií Průmysl 4.0. Pro tuto skupinu průmyslových společností jsme se rozhodli vytvořit speciální program, začlenit je do procesu a zvýšit jejich konkurenceschopnost.

Program 4Industries

je určený pro výrobce a prodejce strojů, dodavatele techniky a technologie nebo prodejce dopravních prostředků či zemědělských strojů s vlastní distribuční sítí. Účelem programu 4Industries je informačně spojit dodavatele (Váš podnik) a žadatele (Váš klient) s dotačními možnostmi (Výzvou, Programem), skrze komplexní službu dotačního poradenství a managementu, které poskytuje partner Pure Ventures bezplatně všem vašim klientům v dané distribuční síti. Systém je prověřen spoluprací s významnými korporátními partnery i středně velkými společnostmi. Pro program jsme vybrali čtyři nejvhodnější oblasti.

  • Pure Ventures pravidelně monitoruje otevřené i připravované výzvy a hledá způsoby, jak informacemi o dotačních možnostech podpořit vaše potenciální klienty klienty při zakoupení vašich produktů.
     
  • Poskytujeme poradenství pro praktickou aplikaci evropské a národní iniciativy Průmysl 4.0.

Průmysl 4.0

nebo také Čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které Evropská unie používá jako oficiální označení intenzivního nástupu a vlivu nových technologií na průmysl. 

Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Zavádí se pomocí metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým spojením strojů a dílů. Produkty i stroje dostanou např. čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolovat a obsluhovat přes internet. Dále se budou více využívat cloudová úložiště, 3D tisk z kovu, datová centra, automatické hlášení problémů, „chytré sklady“ a celkově implementace nových technologií do procesu výroby, skladování, prodeje zboží a služeb.

Program 4Industries se snaží o poskytnutí všech dotačních prostředků, které jsou potřeba k úspěšné optimalizaci a modernizaci průmyslových podniků v rámci koncepce „Průmysl 4.0“ – Čtvrté Průmyslové Revoluce. Proto se soustředí především na použití nových technologií, digitalizaci a techniky.