Energetický audit

V rámci komplexních služeb v oblasti dotačního managementu poskytujeme službu Energetický audit, který vychází ze zákona o hospodaření energií, má jasně stanovenou strukturu a jeho cílem je prověřit hospodaření s energiemi, navrhnout opatření pro jejich úsporu a efektivnější využití a jednotlivé navržené varianty zhodnotit z pohledu ekonomiky, ekologie a technického řešení. 
 

  • Energetický audit je pro větší budovy povinný a dále je povinný tam, kde je spoluúčast státu na financování, zejména tedy tam, kde jsou státní dotace.
     
  • Energetický audit mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací a zkouškami, kteří jsou zapsaní v seznamu MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
     
  • V souvislosti s dotačními projekty zpracováváme energetické audity na výrobní podniky (papírny, elektrovýroba, potravinářský průmysl aj.), panelové domy, občanskou vybavenost i na vodní elektrárny a další stavby a díla. 
     

Auditor disponuje řadou praktických zkušeností s využíváním nejmodernějších diagnostických pomůcek, jako je např. infrakamera měřící zařízení pro elektrické obvody apod. Pro svoji práci využíváme různé software, a to jak komerčně zakoupené, tak vlastním vývojem.

Společnost Pure Ventures, s.r.o. spolupracuje s mnoha odborníky z různých oborů zabývajících se jak teoretickými vědními disciplínami, tak jejich praktickými aplikacemi.