KONZULTACE

Úspora financí při podníkání – konzultujeme a navrhujeme chytrá řešení, která vedou k úsporám a navýšení investic do rozvoje podnikání. Kombinujeme dostupné nástroje, které umožňují tisícové úspory.


Výkonná složka pro realizaci – poskytujeme administrativní, produkční a jednorázovou projektovou podporu našim klientům. Jedná se o skladbu služeb, které opět souvisejí z rozvojem podnikání, outsoursing managmentem a administrativou special- izovaných projektů.

ADMINISTRATIVA

 • Řízení dílčích úkolů a zvýšení akceschopnosti klienta.
 • Kompletní vedení a výkonná administrativa projektů.
 • Zajištění produkce, produkčního týmu a outsoursing.

TRANSFER PRICING

 • Připravíme kompletní dokumentaci tvorby převodních cen
 • Spolupráce při nastavení a implementací obchodních modelů.
 • Pomůžeme vypracovat žádost o závazné posouzení dokumentů.

BUSINESS DEVELOPMENT

 • Příprava nových produktů, návrh vhodných obchodních kanálů.
 • Spolupráce na rozvoji obchodních kanálů a sítí v zahraničí.
 • Zapojení konzultantů a expertních skupin pro dané téma.

MARKETING MANAGEMENT

 • Vytvoření strategie marketingové komunikace.
 • Strategická spolupráce v oblasti Public Relations.
 • Příprava komunikace pro vstup na zahraniční trhy.