Joint Venture

Nabízíme službu propojování a zprostředkování spolupráce dvou či více podniků formou Joint Venture. Zabýváme se cíleným vyhledávání vhodných partnerů pro spolupráci a přípravy projektů. Snažíme se aplikovat Joint Venture řešení v praxi. Poskytujeme v této oblasti cílené služby.

Joint Venture vnímáme jako vynikající způsob společného podnikání, sdílení technologií, jednotlivých řešení, technologických poznatků či částí produktů, jenž může propojit více podniků, posílit začínajíci firmy nebo propojit průmyslové partnery bez nutnosti se sloučit či jinak splynout. Specilizujeme se zejména na propojování technologických a průmyslových partnerů v České republice.

Joint Venture je obvykle realizované vyčleněním určité části (zpravidla lidských zdrojů, výrobních kapacit, distribuční sítě nebo know-how) z partnerských podniků do společného podniku nebo i spolupráce bez nutnosti slučování.

Pracujeme na vytvoření smluvního partnerství pro realizaci společného podnikání buď za konkrétním účelem vzniku produktu, služby či jednorázového projektu na omezenou dobu s konkrétním cílem. Realizované kroky umožňují partnerům posílení pozice na trhu, vytvořit nové výrobky nebo nové služby pomocí sdíleného know-how.