INVESTICE

Joint venture

Tvoříme rozsáhlé sítě a spojujeme partnery, kteří se potřebují. Cítíte, že při správném spojení lze dosáhnout vyšších cílů. Spojujeme otevřené partnery, kteří hledají synergii a významnou kooperaci při naplnění svých myšlenek a cílů.

Investiční záměry

  • Propojujeme nápady, které hledají financování – soustředíme se na vyhledávání inovativních řešení, výsledků výzkumu, vývoje a jejich komercializaci. Správným spojením, kombinací partnerů, služeb a nástrojů financování přicházíme s efektivním řešením.
  • Finance, které hledají uplatnění a zhodnocení – spolupracujeme s českými investory a pomáháme jim vyhledávat příležitosti zejména na realitním trhu, v energetice, strojírenství, moderní dopravě, mezi novými a inovativními řešeními produktů.

Joint Ventures

  • Poskytujeme služby a přípravu na jednání „joint venture“ s možností smluvního partnerství za předem domluvených obchodních podmínek spolupráce, alokace zdrojů, rozdělením zisků a výstupů společných řešení.
  • Cíleně vyhledáváme a navrhujeme konkrétní partnery pro řešení dané problematiky. Jedná-li se o jednorázové projekty, tak definujeme smluvní spolupráci partnerů. Při dlouhodobé spolupráci se pak podílíme na managementu vhodného subjektu, právnické osoby.

Partnerská síť

  • Cíleně vytváříme partnerské sítě českých průmyslových partnerů, zajímavých obchodních společností a technologicky vyspělých firem.
  • Dlouhodobě spolupracujeme s vědecko-technologickými centry, výzkumnými a vědeckými institucemi, specializovanými laboratořemi a několika univerzitami.
  • Vytvořili jsme síť servisních organizací, pro zajištění produkčních „inkubačních“ služeb a rychlému rozvoji nových projektů, uvedení produktu na trh či jinému rozvoji obchodních aktivit.