Vlastní programy

Program: 2SYNERGY

Při přípravě projektů hledáme kreativní řešení pro jejich úspěšnou realizaci. Přicházíme se speciálním konzultačním a výměnným programem, který nabízíme výhradně našim klientům a partnerům. Program vznikl na základě našich zkušeností a prvních referencí projektů, které se řídí ověřenými principy.

Dlouhodobě se zabýváme novými technologiemi a budujeme partnerské sítě. Naši přidanou hodnotu vidíme v citlivém propo- jování partnerů, kteří se navzájem potřebují. Program je rozdělen na dva proudy možné spolupráce 1) Strategická analýza a nastavení vztahů spolupráce; 2) Výměnný program strategické spolupráce. Spolupráce partnerských organizací probíhá v oblastech Financování projektů, Vyhledání vhodných projektů, Business development, Marketing management.


Program: 3GRANTS

K novým technologiím, inovacím, vědě a výzkumu máme již dlouhodobě blízký vztah, proto jsme při- pravili program 3Grants, který nabízí zvýhodněné podmínky ve službách dotačního managementu pro začínající podniky a výzkumně orientované instituce, které se soustředí na fázi komercializace svých výstupů.

Jedná se o segmentově dělenou kompilaci dotačních možnos- tí a konkrétních výzev, které souvisí se strategickým rozvojem společnosti, rozšířením výrobních kapacit, lidským potenciá- lem, strategii obchodu či mezinárodním obchodem. Klíčové u začínajících projektů ve všech jeho dalších fázích vnímáme LIDI, ZÁZEMÍ a TECHNOLOGIE.

Tento program je orientovaný především na začínající podniky, projekty s vyšší přidanou hodnotou (Start up), vzniklá technologická řešení (Spin off), dále pro Vědecko Výzkumné Instituce (VVI), Vědecko Technologické Parky (VTP) a jiné instituce, jejichž aktivita je primárně zaměřená na Vědu, Výzkum a Inovace.


Program: 4INDUSTRIES

Vnímáme, že v kontextu českého a evropského průmyslu jsou dotace natolik silným faktorem, že finanční stopa dotace rezo- nuje i v sekundárních efektech, které mají významný vliv na obchodní strategii průmyslových firem nebo nastupující trend di- gitalizace, automatizace dle konceptu a strategií Průmysl 4.0. Pro tuto skupinu průmyslových společností jsme se rozhodli vy- tvořit speciální program, začlenit je do procesu a zvýšit jejich konkurenceschopnost.

A) Součástí programu je kompletní dotační poradenství vašemu podniku. Váš podnik získá přístup k přehledu otevřených a připravovaných výzev, které Pure Ventures monitorují a má možnost konzultovat dotační možnosti ke svým projektům. Obsahem služby je návrh nejvhodnějšího řešení pro čerpání dotačních zdrojů, detailní rozbor výzev a návrh pro praktické naplnění iniciativy Průmysl 4.0.

B) V další části tohoto programu nabízíme možnost určitého přenosu dotačních možností v průmyslových oborech např. zaškolení centrály a hlavního managementu, zaškolení distribučních míst v České republice (popř. Slovensku) tak, aby zástupci průmyslu mohli komunikovat možnosti dotačních zdrojů potenciálním zákazníkům. Bližší materiály a konzultaci vám rádi poskytneme v úvodním rozhovoru.

C) Pure Ventures poskytuje základní konzultace a vypracování analýzy Průmyslu 4.0.


Více informací nabízíme v Klientské sekci nebo info@pureventures.cz.