Veřejná správa

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Zaměření: Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa.

Tematické cíle
2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3)
4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2)
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3)
7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1)
9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4)
10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2)
11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3)

Podporované oblasti
Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa 5: Technická pomoc 

DOPORUČENÉ VÝZVY

Integrovaný regionální operační program

• Energetické úspory v bytových domech III – výzva č. 78 - Energeticky úsporná opatření realizací zateplení obálky budovy, výměna nebo instalace nových zdrojů tepla. Příjem žádostí (1. 2. 2018 - 30. 6. 2021)

Kompletní přehled a summary výzev poskytneme na vyžádání v našem dotačním katalogu.


KOMPLETNÍ KATALOG DOTAČNÍCH VÝZEV, jenž tvoří summary výzev z jednotlivých operačních programů, praktických příkladů k čerpání dotací, aktuální novinky ze světa dotací nebo investičních možností naleznete v naší klientské sekci. 

Přístup do Klientské sekce je zabezpečen a podmíněn uzavřením Dohody o utajení, tzn Non-disclosure agreement (dále jen “NDA”), kterou je možné si stáhnout z následujícího linku: stáhnout NDA. Scan podepsaného NDA nám prosím zašlete na emailovou adresu info@pureventures.cz.

Následně Vám pošleme link k provedení jednoduché registrace, kde po Vás bude systém žádat jméno a heslo. Prosím uveďte totožný subjekt, který je účastníkem NDA (může se jednat o fyzickou i právnickou osobu).

Jakmile dokončíte oba kroky, vyčkejte na autorizaci přístupu. Po provedené autorizaci, o které Vás budeme neprodleně informovat emailem, bude Vámi zadaný login a heslo trvale fungovat jako přístup do neveřejné nabídky služeb Pure Ventures, katalogu aktuálních výzev, informačního systému a praktických příkladů pro čerpání dotací v jednotlivých segmentech.

info@pureventures.cz