Inovační vouchery

Cílem výzev Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Inovační vouchery jsou průběžně vypisovány v jednotlivých krajích České republiky a podporují propojování spolupráce průmyslového a akademického sektoru v kraji. Detailně tedy monitorujeme veškeré aktuálně vypsané příležitosti Inovačních či kreativních voucherů v krajích, Hl.m.Praze (OP Praha pól růstu) nebo celorepublikové výzvy Inovačních voucherů z OPPIK.

Pravidelně vypisované v regionech např. Jihomoravských kraj, Hl.m.Praha, Jihočeský kraj, Ústecký kraj a další regiony.

Podporovaná oblast
Podpora inovací v podnicích, spolupráce s výzkumnými organizacemi

Podporované aktivity Inovační vouchery OPPIK
poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu,funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví apod.

DOPORUČENÉ VÝZVY

• Inovační vouchery – Výzva III - rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Podporován bude nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Příjem žádostí o podporu (15.1.2018 – 31.12.2018)

Míra podpory: 75%

Výše dotace: 50 000 - 299 999 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Veškeré aktuálně vypsané výzvy Inovačních voucherů Vám rádi představíme. 

Využijte možnosti konzultace či osobní schůzky info@pureventures.cz.