DOTAČNÍ NOVINY

V programovém období 2014-2020 je možné získat prostředky na projekty z jednotlivých oblastí podpory. Na následujících odkazech je možné nalézt podrobnější popis jejich zaměření dle konkrétních programů.

Dále je možné najít všechny aktuální informace na stránkách jednotlivých programů: